Sevimli Dinozorlar

Sevimli dinazorlar kemik vb. yiyecek türleri bulmak için evlerinden uzaklaşmıştı. Bulundukları şehir çok büyüktü. O şehirde kaybolunca tekrar evi bulmak çok zordu. Sevimli dinazorlar içinde bu durum böyle oldu. Kemik ararken kendilerini evlerinden çok uzakta ve bilmedikleri bir yerde buldular. Onların evlerine gitmesi için çok fazla zamana ve birazda dikkatli olmalarına gerek var. Biz her iki konuda onlara yardımcı olarak onların çok hızlı bir sürede ve dikkatli bir şekilde evlerine gitmelerini sağlayacağız.