Kar Kamyonu

Tehlikeli engellerin bulunduğu oyunda kar kamyonunu en iyi şekilde kullanarak, kaza yapmadan bitiş noktasına kadar ulaşmalısınız.