Oyun Birazdan Başlayacaktır...
Karşımıza çıkan renkli barutlardan birbiriyle aynı olanları bağlayarak patlatmaya çalışıyoruz.

Havai Fişekler Yorumları