Lise Balosu

Lise Balosu, bir baloya katılacak prensese çeşitli yardımlarda bulunduğumuz eğlenceli bir giydirme oyunu. Oyunda bir baloya katılmak isteyen bir prenses var. Bu isteği doğrultusunda da bizden yardım isteyen prensesin yardım çağrısına kayıtsız kalmıyor ve çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Karşımıza çıkan alternatifler arasından kendi zevkimize göre olanları seçerek prensesi baloya hazırlıyor ve oyunu tamamlıyoruz. Lise Balosu biz kız oyunu sevenler için düşünülerek hazırlanmış eğlenceli bir giydirme oyunu olarak karşımıza çıkmış durumda.