Bina Yıkımı

Özel bir firma tarafından yıkılacak binalara dinamit döşenmektedir. Dinamitleri nereye koyacağını iyi tespit ederek aynı anda patlatmalısın, bina tamamen yıkılırsa bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.