Ratminatör

Fare saldırısına uğrayan şehri korumalı ve çok fazla sayıdaki fareleri etkisiz hale getirmelisin. Silahlarını geliştirerek güçlü farelerin gelmesini önleyebilirsin.