Solucan Dünyası

Solucan dünyasına saldıran insanlarla mücadele etmelisin. Büyük solucanı yönlendirerek dünyaya inen insanları ve gemilerini yoketmelisiniz.