Zombi Günlüğü

Deneyler sırasında yapılan hata sonucu çevrede bulunan herkes zombiye dönüşür. Sizin amacınız zombileri yoketmek ve hayatta kalmaktır.