Çocuklar ve Dragonlar

Çocuklardan oluşan bir grup kalelerine saldırıda bulunan dragonları yok etmek için onlara saldırıyor. Kaleye geçmelerini ve zarar vermelerini engelliyor. Çocukları kontrol altında tutarak dragonları durdurmalısınız.