Sahil Savaşı

Sahil Savaşı ada içerisinde bulunan kara kuvvetleri oldukça güçlü bir ordu ile ada hükümetini ve halkını korumak ile görevlidir. Ada güvenliğinden sorumlu olan ordu uzun zamandır çeşitli savaşlara katılmış ve adayı ellerinden almaya çalışan düşmanlarına karşı büyük savaşlar vererek ada sahipliğini ellerinde tutmayı başarmışlardır. Sizlerde oyunumuza katılarak ordumuzun kontrolünü sağlayacak ve onlara çeşitli talimatlar vererek ordu yönetimin görevini üstleneceksiniz. Deniz yolu ile adaya saldırılar düzenleyen düşmanlarınıza karşılık verecek ve çeşitli savaş taktikleri ile sizler adanızı korumaya çalışacaksınız.