Kağıt Topu

Kağıt üzerinde kontrol ettiğiniz top ile tek gözlü yaratıkları yoketmeye çalışıyorsunuz. Fırlattığınız toplar bir süre sonra kendiliğinden patlayacak ve yaratıkları yokedecektir.